banner6
banner5
AS

Biz hakda

Sport önümleri
SpezialistTakmynan
us

“Zangzhou Wantchin Sports Goods Co., Ltd.” 2022-nji ýylda döredildi. Kompaniýa uzak taryhy we medeniýeti bolan ajaýyp gadymy şäher bolan Zhangangzhououda ýerleşýär.Wantchin, önümi ösdürmegi, dizaýny, gaýtadan işlemegi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kompaniýa.

 • Toparymyzda 37 dolandyryjy, 24 inersener we 16 hil gözegçisi ýaly 320 töweregi zähmetkeş bar.Toparymyzda 37 dolandyryjy, 24 inersener we 16 hil gözegçisi ýaly 320 töweregi zähmetkeş bar.

  Toparymyz

  Toparymyzda 37 dolandyryjy, 24 inersener we 16 hil gözegçisi ýaly 320 töweregi zähmetkeş bar.

 • Kompaniýanyň umumy meýdany 18 000 inedördül metrden gowrak bolan iki zawod bar.önümleriň giň toplumyna hyzmat edip bileris.Kompaniýanyň umumy meýdany 18 000 inedördül metrden gowrak bolan iki zawod bar.önümleriň giň toplumyna hyzmat edip bileris.

  Zawodymyz

  Kompaniýanyň umumy meýdany 18 000 inedördül metrden gowrak bolan iki zawod bar.önümleriň giň toplumyna hyzmat edip bileris.

 • Wantçin taslama dizaýnyňyzy durmuşa geçirsin.Gowy dizaýn pikirleriňiz bar bolsa, bize habar beriň!OEM we ODM ikisi hem biziň üçin gowy!Wantçin taslama dizaýnyňyzy durmuşa geçirsin.Gowy dizaýn pikirleriňiz bar bolsa, bize habar beriň!OEM we ODM ikisi hem biziň üçin gowy!

  OEM & ODM

  Wantçin taslama dizaýnyňyzy durmuşa geçirsin.Gowy dizaýn pikirleriňiz bar bolsa, bize habar beriň!OEM we ODM ikisi hem biziň üçin gowy!

önümimiz

HOKKEYbiziň
önüm

Hokkeý enjamlarymyzy hokkeý esbaplarymyz bilen indiki derejä çykaryň.Şahsy okuw tejribesi üçin okuw esbaplaryňyzy sazlamaga kömek edýän esbaplary hödürleýäris.

 • Geçmek
 • Atyş
 • SKATING
 • Gül
 • GÖRNÜŞ
 • AKSESSUARLAR
 • SATY ..
  Pleýbol oýunlary

  Pleýbol oýunlary

  Önümiň tanyşdyrylyşy Pleýbol oýnanda, her bir oýunçy tennis ýaryşyndan kiçi, ýöne ping-pong paddelinden has uly piklebol pürsüne mätäç bolar.Ilkibaşda pürsler diňe agaçdan ýasalýardy, ýöne häzirki döwrüň pürsleri düýpgöter ösdi we esasan alýumin we grafit ýaly ýeňil kompozit materiallardan ýasaldy.Bu ýerde, haýsy pälwanyň zerurlyklaryňyza laýykdygyny anyklamaga kömek etjek käbir satyn alyş pikirlerimiz bar.Piklebol Paddle Mat ...

 • SATY ..
  Piklebol toplary

  Piklebol toplary

  Önümiň tanyşdyrylyşy Piklebol toplary howada has gowy hereket etmek üçin deşik burawlanan gaty plastmassa bilen gurlupdyr.Içerki pleýbol toplary, adatça topyň iki ýarysyny birleşdirýän sanjym galyplaýyş prosesi arkaly ýasalýar.Aýlanma galyplary, goluň berkligini we täsirine garşylygyny üpjün edýän açyk piklebol toplarynyň gurluşygynda ulanylýar.Piklebol toplarynyň görnüşleri Piklebol toplary köplenç iki görnüşde bolýar: oor Içerki surat ...

önümimiz

Piklebolönüm

Haýsy pleýbol oýnaýjyňyzyň tapawudy ýok - oýunçy bolsaňyzam ýa-da diňe oýun oýnamagy öwrenseňiz, saýlaň.