Biz hakda

dylogo

KOMPANI PRA PROFILI

“Wantchin” sport önümleri kärhanasy2022-nji ýylda döredildi. Önümi ösdürmegi, dizaýny, gaýtadan işlemegi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Esasan hokkeý okuw esbaplary we piklebol paddeli, badminton raketalary we stol tennisi raketalary, käbir fitnes enjamlary we welosiped esbaplary, çadyr esbaplary we sumka bölekleri ýaly sport enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.Kompaniýamyzyň önümleri, köp sanly müşderini öz içine alýan dünýäniň çar künjegine eksport edilýär we müşderiler tarapyndan hil we baha taýdan çuňňur söýülýär we öwülýär.

Şol bir wagtyň özünde, önümi öwrenmek we önümçilige ösdürmek üçin berk binýady döredýän öz önümçilik bazamyz bar.Tehnologiýa toparymyz, programmaňyzy üstünlikli başlamak üçin zerur tejribe berip, ideýa-önümçilik sikline ýol görkezip biler.Qualityokary hilli sport bilen baglanyşykly önümleri we dürli gurnama ulgamlaryny öndürmekde çeýe mümkinçiliklerimiz Wantçine her taslama diýen ýaly dogry çözgüt tapmaga mümkinçilik berýär.

Agramy ýapyň

Kompaniýanyň umumy meýdany 18 000 inedördül metrden gowrak bolan iki zawod bar.Metbugat ululyklary 80 tonnadan 1500 tonna çenli plastmassa sanjym maşynlary bilen dürli önümlere hyzmat edip bileris.Uly tonnajly sanjym galyplaýyş tejribämiz we umumy kuwwatymyz bu giňişlikde öňdebaryjy bolýar.Toparymyzda 37 dolandyryjy, 24 inersener we 16 hil gözegçisi ýaly 320 töweregi zähmetkeş bar.

Şundan ugur alyp, umumy maksadymyza ýetmek üçin Wantçin, her bir buýrugy hünärli we dogruçyl garaýyş bilen ýerine ýetirjekdigimizi, iň soňky önümleri amatly bahalar we ýokary hilli tehniki hyzmatlar bilen üpjün etjekdigimizi size ynandyrýar.Biziň kompaniýamyz ýakyn wagtda iň ygtybarly üpjün edijiňiz bolmaga tüýs ýürekden garaşýar!