Tigir eýesi

Şu günler tigir sürýänleriň köpüsi eýerde otyrka telefonlaryna girmäge bil baglaýarlar.Ine, welosiped telefonlary amatly bolýar.Bu enjamlar, ekranyňyzy aç-açan görüp ýörkäňiz, smartfonyňyzy tutawaç paneline berk birikdirmek üçin döredildi.
 • welosiped telefony saklaýjy

  welosiped telefony saklaýjy

  Suw geçirmeýän welosiped telefonynyň eýesi, münüp barýarka jübi telefonynyň ýagyşdan we çökündilerden täsir etmeginiň öňüni alyp biler.Howpsuzlygy we ygtybarlylygy ep-esli ýokarlandyrmak.

 • welosiped telefony saklaýjy

  welosiped telefony saklaýjy

  Tigirli gysgyçly telefon saklaýjynyň titremä garşy funksiýasy bar, durnuklylygy ýokarlandyrýar we 360 ​​dereje aýlanyp bilýär.Bu welosiped eýesi akylly telefonyň 4,5-7 dýuým ekrany bilen gabat gelýär.

 • silikon welosiped eýesi

  silikon welosiped eýesi

  Iň amatly telefon eýeleriniň biri hökmünde silikon dakmak, ýokary hilli daşky gurşaw silikonyndan, elastik, ýumşak we süýşmedikden ýasalýar.